SPOTKANIE INTEGRACYJNE W SP 10

15 listopada zostaliśmy zaproszeni do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 na Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne pod tytułem "Wszyscy jesteśmy tacy sami".

Spotkanie to miało na celu zintegrowanie grup rówieśniczych i niwelowanie dysfunkcji poprzez kontakt dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z dziećmi bez orzeczeń, stymulowanie zdrowej rywalizacji, motywowanie do pozytywnych działań.

Podczas spotkania odbywały się różne ciekawe konkurencje sportowe, w których uczestniczyliśmy my - uczniowie klasy 1a, uczniowie z SP nr 4, SP nr 10 oraz z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Na koniec wspólnej zabawy wszyscy otrzymaliśmy ogromny karton słodyczy i piękny, kolorowy dyplom.

Cieszymy się, że możemy wspólnie bawić się i uczestniczyć we wspólnych spotkaniach integracyjnych.

Lucyna Mackus, Paulina Kućmierczyk

Script logo