SPORTOWE POWITANIE KLAS PIERWSZYCH

Wszystkie klasy pierwsze w naszej szkole brały udział w sportowym powitaniu pierwszaków.

Uczyliśmy się bawić oraz wykonywać ćwiczenia z różnym sprzętem sportowym. Sprawdzaliśmy swoją szybkość i skoczność. Wszystkie zadania wykonywaliśmy poprawnie i w odpowiednim tempie. Na zakończenie otrzymaliśmy medale sportowego pierwszaka i klasowy dyplom.

Pomysłodawczyniami przyjęcia pierwszaków  do sportowego grona były Panie Alina Doktór i Marta Sokołowska.

Lucyna Mackus, Paulina Kućmierczyk

Script logo