SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY "DEALER"

18 listopada 2022 r. uczniowie klas 8 uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt. “DEALER” zaprezentowanym przez aktorów Teatru STOP z Koszalina w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Spektakl poruszał temat sprzedaży i dostępności spożywania alkoholu oraz innych używek. Jego zadaniem było uświadomić młodym ludziom bolesne skutki popadania w nałóg alkoholowy.

Część spektaklu miała charakter dramowy, podczas którego uczniowie “wchodząc w role”, odgrywali zaaranżowane przez prowadzącego dramę sytuacje życiowe. Każda z nich w części finałowej omawiana była przez  aktora. Było to ciekawe i bardzo pouczające doświadczenie dla uczniów, którzy przez cały spektakl wykazywali zaciekawienie i zaangażowanie w teatralne działania.

R. Gwardzik

Script logo