SŁOWNA GIERKA ZA CUKIERKA CZYLI MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Z okazji przypadającego 21 lutego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przygotowałyśmy dla wszystkich uczniów zabawę dotyczącą poprawności językowej w mowie i w piśmie. Wprawdzie już na wstępie muszę wyjaśnić, że w tytule gry, jaki podałam, już zakradł się błąd fleksyjny, polegający na nieprawidłowym użyciu formy przypadka rzeczownika „cukierek”. Poprawnie powinnam napisać „Słowna gierka za cukierek”, ale tym samym pozbyłabym się rymu, który sprawia, że hasło jest bardziej chwytliwe i łatwe do zapamiętania. Tak więc świadomie użyłam nieprawidłowej formy tego rzeczownika, bo zamiast biernika wykorzystałam dopełniacz tego wyrazu. Takie zabiegi stosuje się choćby w reklamach, gdzie dość często używa się wyrazów tak, aby slogan reklamowy był łatwiejszy do zapamiętania i tym samym spełniał swoje zadanie. Ale koniec wykładu na temat poprawności fleksyjnej, bo przecież nasza zabawa dotyczyła nie tylko fleksji, to znaczy nauki o odmianie wyrazów, ale przede wszystkim poprawności ortograficznej oraz fonetyki, czyli nauki o dźwiękach mowy ludzkiej, a także rozbieżnościach między mową a pismem, jakie często dostrzegamy w naszym języku ojczystym. Pojawiały się tez pytania odnośnie interpunkcji, składni czy leksyki, ale nie będę już tych pojęć tłumaczyć- jeśli ich nie rozumiecie, to zajrzyjcie do słowników (najlepiej języka polskiego).

Na prezerwach pomiędzy lekcjami pojawiali się uczniowie różnych roczników, ale chyba młodsze dzieci chętniej próbowały zmierzyć się z zawiłościami polszczyzny. Starsi uczniowie mają tę świadomość, że język polski należy do najtrudniejszych na świecie, a przynajmniej w Europie, dlatego nie stratowali do gry tak odważnie, tym bardziej, że poziom trudności pytań zależał najczęściej od wieku grającego.

Jako polonistka z dość długim stażem mogę stwierdzić, że prawidłowość w pisowni nie przekłada się na znajomość zasad ortograficznych, a stan wiedzy naszych uczniów na temat gramatyki jest mizerny, niestety. Dlatego, drogie dzieci, uczcie się języka ojczystego, boście nie gęsi… A po prawności językowej w przyszłości będą oceniać Waszą kulturę i wykształcenie, bo to najczęściej idzie w parze! Dziękujemy wszystkim, którzy przystąpili do gry i zapraszamy za rok.

PS Do odbioru nagrody w postaci cukierka uprawniała każdego uczestnika odpowiedź na zadane pytanie - dobra lub zła. Wszak chodziło o zabawę i naukę na błędach, nie zaś o rozdawanie słodyczy. Dlatego osoby, które odpowiadały tylko „nie wiem”, nie zostały nagrodzone, ponieważ nie podjęły nawet próby znalezienia odpowiedzi na najprostsze pytania.

Katarzyna Lisowiec- Poręba

Script logo