REKRUTACJA 2017-18

KARTA ZGŁOSZENIA do Projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych w ramach Działania 03.02.01.Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • REGULAMIN

  Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych.

 • RAPORT Z REKRUTACJI 2017-18

  Trwa nabór...

 • RAPORT Z REKRUTACJI 2016-17

  W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych
  zakwalifikowano 387 (179dz/208ch) uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku.

  Słupsk, 24.10.2016 r.

Script logo