REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 

I WARUNKI KORZYSTANIA

1. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy czytelnicy.

2. Uczniowie z klas 1-3 korzystają z komputerów pod opieką osoby dorosłej (rodzica, opiekuna lub nauczyciela).

3. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.

4. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

5. Przed przystąpieniem do pracy należy się wpisać do zeszytu korzystania z komputerów.

6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

7. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

II POSZANOWANIE SPRZĘTU

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego.

2. Korzystanie z dyskietek, CD i płyt DVD jest możliwe po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

3. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu oraz nośników informacji.

4. W przypadku niezgodnego z regulaminem korzystania z komputera, bibliotekarz może odmówić uczniowi czasowo, a w szczególnych przypadkach bezterminowo korzystania z komputerów.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

1. Czytelnik ma prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu przez 1 godzinę. W przypadku braku oczekujących na skorzystanie ze stanowiska, czytelnik może korzystać kolejną godzinę.

2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji, instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych.

3. Zabrania się korzystania z gier i komunikatorów internetowych.

4. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych

Script logo