REGULAMIN KONKURSU

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PT.: „DAWNY SŁUPSK DZISIAJ”

 

1.      Organizatorem konkursu są Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów oraz Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka” w Słupsku.

 

2.      Konkurs przeznaczony dla uczniów SP5. Wszystkie zdjęcia muszą być autorstwa ucznia.

 

3.      Cele konkursu:

 

·    Budzenie zainteresowań kulturą i historią Słupska;
·    Rozwijanie wrażliwości artystycznej;
·    Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

 

4.      Technika wykonania zdjęć ich kompozycja i aranżacja jest dowolna.

 

5.      Konkurs polega na fotograficznym odwzorowaniu zdjęcia dawnego Słupska. Należy wyszukać np. w internecie stare zdjęcie naszego miasta, a następnie wykonać zdjęcie tego samego miejsca współcześnie.

 

6.      Zdjęcia muszą być czarno białe i mogą być poddane obróbce w komputerowych programach graficznych.

 

7.      Zdjęcie wraz z archiwalnym wzorem (proszę podać źródło i autora fotografii) należy nadsyłać pocztą elektroniczną w formie załączników na podane adresy: piatka.slupsk@gmail.com

 

8.      Liczba prac maksymalnie 2 szt. w formacie JPG (jpeg).

 

9.      W treści maila/listu elektronicznego należy podać:
w temacie: DAWNY SŁUPSK DZISIAJ,
w treści: imię i nazwisko, klasa
załączniki: foto Słupska Dziś i Dawniej

 

10.  Przesłane pliki będą umieszczone na naszej szkolnej stronie www.sp5.pl. Na stronie Stowarzyszenia PIĄTKA www.piatka.slupsk.pl oraz wybrane prace zostaną wydrukowane i zaprezentowane w czasie dnia projektowego w listopadzie 2017.

 

11.  Zdjęcia należy nadsyłać do 5 listopada 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 r.

 

12.  Nadesłane prace niespełniające wymogów regulaminu, nie będą brane pod uwagę podczas oceny.

 

13.  Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

 

15.   Werdykt jury jest ostateczny.

 

16.  Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych osób oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

 

17.  Wszelkie uwagi kierowane są do organizatorów: do pani Jolanty Walewskie, pana Piotra Ceranowskiego i pana Andrzeja Chojnackiego.

 

 

 

Script logo