REALIZACJA ZAJĘĆ 2016-17

Ewaluacja z I i II semestru realizacji projektu...

 • DORADZTWO ZAWODOWE

 • EEG Biofeedback

  Na zajęcia EEG Biofeedback w ramach projektu Szansa na sukces uczęszczało trzech uczniów...

 • GRY I ZABAWY LOGICZNE

  „Matematyka w praktyce – gry i zabawy logiczne” klasy IV-VI gr.2 Zad.2.12/IV-VI/2. Projekt w I semestrze realizowany był od listopada do stycznia w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W zajęciach uczestniczy 10 uzdolnionych matematycznie uczniów z klasy 5c...

 • INTERAKTYWNE WARSZTATY MATEMATYCZNE

  W interaktywnych warsztatach matematycznych bierze udział dziesięcioro uczniów z klas trzecich. Zajęcia cieszą się zainteresowaniem uczniów, o czym świadczy ich zaangażowanie i wysoka frekwencja...

 • INTERAKTYWNE WARSZTATY MATEMATYCZNE

  Rozwijaliśmy sprawność rachunkową i  utrwalaliśmy wiadomości poprzez rozwiązywanie interaktywnych testów i zadań na internetowych stronach edukacyjnych...

 • KODOWANIE

  Podczas zajęć uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki, programowania i tworzenia stron internetowych.

 • KODOWANIE DLA UCZNIÓW KLAS I-VI

  W projekcie uczestniczą uczniowie klas trzecich wykazujący uzdolnienia i zainteresowania informatyką. Zajęcia realizowane są  w wymiarze jednej godziny tygodniowo...

 • LOGOPEDIA

  W zajęciach logopedycznych realizowanych w ramach projektu „ Szansa na sukces” w semestrze I brało udział 6 uczniów klas II. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach...

 • MATEMATYKA W PRAKTYCE - GRY I ZABAWY LOGICZNE

  W zajęciach  projektowych uczestniczą uzdolnieni matematycznie uczniowie klas trzecich.

 • MAŁY OLIMPIJCZYK

  Ewaluacja z I semestru realizacji projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych „Mały olimpijczyk” klasy V-VI grupa 2 Zad.2.14/V-VI/2.

 • MAŁY OLIMPIJCZYK

  Głównym celem zajęć  jest  przygotowywanie uczniów do konkursów matematycznych...

 • SZACHY

  Zajęcia „Szachy” dla klas IV-VI w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”w I semestrze realizowane były od listopada 2016 r do stycznia 2017 w wymiarze jednej godziny tygodniowo...

 • SZACHY DLA KLAS 1-3

  Po cyklu zajęć w pierwszym półroczu dzieci  zapoznały się z  historią gry w szachy...

 • WARSZTATY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE Z ELEMENTAMI FOTOGRAFII Z ZASTOSOWANIEM TIK

  Projekt w I semestrze realizowany był od listopada 2016r  do stycznia 2017r w wymiarze 2 godzin tygodniowo, we wtorek i piątek , W zajęciach uczestniczy 10 osób z klasy 6 b...

 • WARSZTATY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE Z ELEMENTAMI FOTOGRAFII Z ZASTOSOWANIEM TIK

  Celem zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach warsztatów matematyczno-przyrodniczych było rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych uczniów związanych z przyrodą poprzez aktywne formy samodzielnego dochodzenia do wiedzy...

 • WARSZTATY TEATRALNE Z ZASTOSOWANIEM ICT

  Projekt w I semestrze realizowany był od listopada 2016r  do stycznia 2017r w wymiarze 1 godzina tygodniowo (poniedziałek). W zajęciach uczestniczy 10 osób z klas 4.

 • WARSZTATY TEATRALNE Z ZASTOSOWANIEM ICT -

  Zajęcia projektowe odbywające się w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 przyniosły wiele pozytywnych efektów...

 • WARSZTATY TEATRALNE Z ZASTOSOWANIEM ICT – TEATRZYK JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA 2B

  Zajęcia w ramach programu „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”  zostały zaplanowane do realizacji  w klasie 2 B – jedna godzina tygodniowo...

Script logo