RAPORT Z REKRUTACJI 2016-17

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych
zakwalifikowano 387 (179dz/208ch) uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku.

Słupsk, 24.10.2016 r.

Script logo