PRAWA DZIECKA - WYSTAWA

Na zajęciach z etyki uczniowie z międzyoddziałowej grupy z klas 1-3 poznawali Prawa Dziecka. Podczas całego cyklu zajęć omawialiśmy kolejne zapisy z Konwencji o Prawach Dziecka i wykonywaliśmy ilustracje do wybranych fragmentów książki Grzegorza Kasdepke "Mam prawo".

Efektem tych zajęć jest wystawa w holu głównym szkoły. Zapraszamy do jej obejrzenia!

Małgorzata Nastalska

Script logo