PRAWA DZIECKA MOIMI OCZAMI

Uczniowie klas III, V i VI, podczas lekcji dodatkowych, uczestniczyli w cyklu zajęć o prawach dziecka i człowieka. Zapoznali się z warunkami życia dzieci na różnych kontynentach, porównywali ich dzieciństwo do naszego – polskiego. Uczniowie uważnie analizowali przestrzeganie praw dzieci na całym świecie i samodzielnie wyciągali wnioski. Poznali różne organizacje międzynarodowe oraz najważniejsze instytucje broniące braw dzieci. Rozmawiali o tym, dla kogo zostały stworzone te prawa, kto i dlaczego musi ich przestrzegać.

Script logo