PODSUMOWANIE PROJEKTU KLAS MŁODSZYCH

10 listopada 2017 roku klasy 1-3 podsumowały projekt JESTEŚMY POLAKAMI, którego celem było kształtowanie więzi emocjonalnej z własnym krajem i postaw patriotycznych oraz umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w zespołach.

Działania w ramach projektu to:
-tworzenie dekoracji w segmencie A i B
-lekcje tematyczne
-nauka piosenek patriotycznych
-kiermasz kokard narodowych
-II Szkolny Bieg Niepodległości
-apel podsumowujący działania.

Katarzyna Kozak, Marlena Wawrowska

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji: 1  2

Script logo