POCZĄTKI

W pierwszym roku funkcjonowania najnowszej słupskiej Szkoły Podstawowej nr 5 (1999/2000) w szkole nie było jeszcze biblioteki. Trzeba było najpierw zająć się tworzeniem księgozbioru od podstaw. Jedyna bibliotekarka zatrudniona w wymiarze 1/3 etatu zajmowała się głównie zakupami książek, które gromadzone były w tymczasowym pomieszczeniu.

Po feriach zimowych 2000 biblioteka mogła już zająć piękne i funkcjonalne pomieszczenia, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i gustownie umeblowane. Już od samego początku do użytku biblioteki przeznaczono dwa nowe komputery z drukarką, zakupiono program MOL, czytnik kodów kreskowych i naklejki z kodami na książki, folię samoprzylepną do oprawy książek. W tych komfortowych warunkach można było przystąpić do sukcesywnego opracowywania zakupionego księgozbioru, zwłaszcza, że zatrudnienie w bibliotece zwiększyło się do wymiaru pełnego etatu.

W następnym roku szkolnym – od 13 września 2000 - uczniowie mogli wreszcie rozpocząć korzystanie ze zbiorów biblioteki. Rozpoczęto w pełni zautomatyzowane udostępnianie księgozbioru w wypożyczalni, korzystając z wewnątrzbibliotecznej sieci komputerowej, a od listopada oddano do użytku uczniów czytelnię. Obsada etatowa biblioteki zwiększyła się do dwóch etatów.

Nauczyciele bibliotekarze pracujący do chwili obecnej w bibliotece to Małgorzata Nastalska i Monika Ziemienowicz. Od początku 2001 roku w bibliotece przybył nowy komputer. Został on połączony siecią z pracownią informatyczną, co pozwoliło na stworzenie w bibliotece samodzielnego stanowiska komputerowego dla dzieci z dostępem do Internetu. W komputerze tym czytelnicy mogą również przeglądać katalogi biblioteczne i kartotekę zagadnieniową, których zasoby są systematycznie aktualizowane. Obecnie biblioteka szkolna posiada zbiory liczące ponad 7 tysięcy szt. różnorodnych dokumentów (książki, broszury, dokumenty dźwiękowe, dokumenty filmowe i programy komputerowe). Prenumerujemy około 30 tytułów gazet i czasopism dla uczniów i nauczycieli. Udostępniamy zbiory uczniom i nauczycielom, zgodnie z obowiązującym regulaminem biblioteki.

Praca pedagogiczna biblioteki to m.in. lekcje w ramach realizacji modułu bibliotecznego ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja czytelnicza i medialna. Corocznie uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W każdym roku szkolnym przeprowadzamy eliminacje do kolejnych edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej. Organizacją konkursu dla klas 1-3 zgodnie z opracowanym regulaminem zajmuje się p. Małgorzata Nastalska, a konkurs dla klas 4-6 organizuje p. Monika Ziemienowicz. Biblioteka szkolna aktywnie uczestniczy w obchodach Słupskiej Wiosny Literackiej. Tradycją naszej szkoły jest coroczne organizowanie spotkań autorskich dla uczniów naszej szkoły, a czasem także dla rodziców i nauczycieli. Gościliśmy już wielu znanych autorów literatury dla dzieci oraz innych twórców kultury. Byli to: 5 czerwca 2000 - Wanda Chotomska 23 kwietnia 2001 - Emilia Waśniowska 26 kwietnia 2002 - Anna Onichimowska 2003 - Leszek Długosz, 20 kwietnia 2004 - Grzegorz Kasdepke, 22 kwietnia 2004 - Edward Lutczyn, 26 kwietnia 2004 - Jolanta Nitkowska-Węglarz, 2005 - Beata Ostrowicka.

Biblioteka jest miejscem, gdzie wielu nauczycieli prowadzi dodatkowe zajęcia ze swoimi uczniami, zarówno grupowe, jak i indywidualne, w tym zespoły wyrównawcze i koła zainteresowań (również z wykorzystaniem komputera). Odbywają się tu również szkolne imprezy i uroczystości, konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi organizowane przez nauczycieli z naszej szkoły. Jednak działalność biblioteki, to nie tylko praca dla uczniów i z uczniami. Nauczyciele bibliotekarze dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, przy okazji odbywających się w bibliotece SP5 zespołów metodycznych dla nauczycieli bibliotekarzy nie tylko ze Słupska, corocznie prezentujemy warsztat informacyjny naszej biblioteki kolejnym grupom słuchaczy Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. Systematycznie współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku, z Biblioteką Pedagogiczną, ze słupskimi szkołami oraz ze specjalistami z ODN i MODM.

Script logo