PHOTONY SZUKAJĄ TALENTÓW

Na zajęciach z programowania i robotyki uczniowie klasy 3c pracowali w kilkuosobowych zespołach z robotami Photon. Każdy zespół otrzymał inną matę i jednego robota Photon. Na matach ułożone zostały koła z zapisanymi talentami. Zadaniem każdego zespołu było tak zaprogramować robota, aby dotarł do wybranego talentu. Roboty szukały talentów na ulicach miasta i poza nim. Ze zdobytych kół, uczestnicy tworzyli kwiaty talentów.

 

Dorota Dankowska

 

 

Script logo