PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA

W dniu 27.09.2017 r. postanowiliśmy przyjąć do naszej społeczności świetlicowej nowych uczniów z klas pierwszych. Podczas tej uroczystości pierwszoklasiści brali udział w różnych zabawach, zgadywankach, z których rozwiązywaniem nie mieli żadnych problemów .

Wszyscy uczestnicy dobrze się bawili i zasłużyli na miano Świetliczaka Szkoły Podstawowej nr 5.

Były konkurencje sportowe, tańce z balonami, zapachowe, czytanie regulaminu świetlicy, wręczanie dyplomów oraz słodki poczęstunek. Na koniec każdy odrysował swoją rączkę i powiesił na „Jesiennym drzewku”.

Nauczyciele świetlicy

Script logo