OGÓLNOPOLSKI PROJEKT SPOŁECZNO-EDUKACYJNY UNIWERSYTETU DZIECI- JA W RELACJACH

Jak pomóc uczniom w odniesieniu życiowego sukcesu? Wspierając rozwój ich kompetencji społeczno-emocjonalnych!

W projekcie będą uczestniczyli uczniowie klasy 6a oraz dzieci uczęszczające na zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne. Podczas lekcji uczniowie będą działać zarówno zespołowo, jak i indywidualnie. Popracują nad asertywną i konstruktywną komunikacją, a także wezmą udział w ćwiczeniach pomagających w regulacji emocji.

Dzięki projektowi uczniowie nauczą się lepiej rozumieć siebie oraz innych. Wzmocnią poczucie własnej wartości, a także koncentrację. Rozwiną umiejętność komunikacji oraz nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji.

B. Andrzejewska

Script logo