OGŁOSZENIA

 • SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

  Od wielu lat w naszej szkole podejmowane są różnorodne działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia. Edukacja prozdrowotna realizowana jest w szkole na wszystkich poziomach nauczania. Stanowi też bardzo ważny element programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły. W tym rok szkolnym 2017/2018 szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Szkoła Promująca Zdrowie” i ubiega się o przyjęcie do grona Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 • ZAPRASZAMY SIÓDMOKLASISTÓW DO CZYTELNI

 • MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI

  Przypominamy i jak co roku zachęcamy wszystkich uczniów...

 • KONKURSY FOTOGRAFICZNE

  Lubisz robić zdjęcia?

  Ten dział jest dla Ciebie. Udział w konkursach fotograficznych to punkty z zachowania i szóstka z informatyki oraz inne dyplomy i nagrody.

 • TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2017/2018

  Przedstawiamy terminarz spotkań z rodzicami uczniów w bieżącym roku szkolnym...

Script logo