OGŁOSZENIA

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  Przedstawiamy harmonogram uroczystości, związanych z zakończeniem roku szkolnego...

 • TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2017/2018

  Przedstawiamy terminarz spotkań z rodzicami uczniów w bieżącym roku szkolnym...

 • SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

  Od wielu lat w naszej szkole podejmowane są różnorodne działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia. Edukacja prozdrowotna realizowana jest w szkole na wszystkich poziomach nauczania. Stanowi też bardzo ważny element programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły. W tym rok szkolnym 2017/2018 szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Szkoła Promująca Zdrowie” i ubiega się o przyjęcie do grona Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 • DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY

  SP-5 w Słupsku zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "X DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY - ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE".  Konkurs organizuje AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

 • KONKURSY FOTOGRAFICZNE

  Lubisz robić zdjęcia?

  Ten dział jest dla Ciebie. Udział w konkursach fotograficznych to punkty z zachowania i szóstka z informatyki oraz inne dyplomy i nagrody.

Script logo