NAUCZYCIELE W ROLI UCZNIÓW

 

Nauczyciele, którzy będą uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w krajach Unii Europejskiej, rozpoczęli intensywne przygotowania do planowanych wyjazdów. Sami zasiedli w szkolnych ławkach i pilnie wykonywali polecenia lektorów ze Szkoły Językowej Oxford i Szkoły Języków Obcych i Biura Tłumaczeń „GIG”.  Podczas cotygodniowych dwugodzinnych spotkań ciało pedagogiczne będzie doskonaliło swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim i niemieckim w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Nie zabraknie też rozmów o europejskiej kulturze, sztuce, tradycjach. Będą gadać, gadać i gadać… – po angielsku i po niemiecku.

 

Script logo