MOBILNOŚĆ KADRY
EDUKACJI SZKOLNEJ

W SP5 w Słupsku realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER), który jest finansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizacja projektu: 01.09.2016r. - 31.05.2018r.

 

Script logo