MISTRZOWIE PIÓRA KLAS 1-3 WYBRANI

26 kwietnia 2018 r. w bibliotece szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Kaligraficzny „Mistrz Pióra Klas 1-3”, w którym wzięło udział 27 uczniów z naszej szkoły.

Głównymi celami konkursu były:
• kształcenie umiejętności poprawnego pisania,
• pokonywanie własnych trudności,
• mobilizowanie uczniów do starannego i estetycznego pisania.

Konkurs szkolny został poprzedzony eliminacjami klasowymi, w wyniku których wyłoniono reprezentantów poszczególnych klas. Zadanie konkursowe polegało na pięknym przepisaniu podanego tekstu przy użycia pióra, bez możliwości korzystania z korektora i we właściwej liniaturze.

Komisja Konkursowa podczas oceny prac wzięła pod uwagę: ogólne wrażenie estetyczne, czytelność, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną oraz właściwe łączenie i równomierne położenie liter.

Wyniki konkursu

KLASY I
I miejsce: Amelia Flis kl. 1a
II miejsce: Maria Piór kl. 1c
III miejsce: Blanka Sitkowska  kl. 1a

KLASY II
I miejsce: Maja Rodziewicz kl. 2a
II miejsce: Gabriela Stawarska kl. 2a
III miejsce:  Bartosz Baczyk kl. 2b

KLASY III
I miejsce: Alicja Rutkowska kl. 3f
II miejsce: Julia Kulesza kl. 3h
III miejsca: Nadia Stępień kl. 3d i Piotr Lasek kl. 3c

Gratulujemy!

Beata Paszun

Script logo