MIKOŁAJKI

Mikołaju dobry, święty, przynieś nam prezenty!

Takie okrzyki było słychać 6 grudnia w szkolnej świetlicy.

Mikołaj przybył i rozdał upominki. Tyle szczęścia i radości zmieściło się do małej torebki.

Nasza klasa była zaskoczona, bo liczyła na rózgi.

Małgorzata Semeniuk

Script logo