MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI

Przypominamy i jak co roku zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.
To już XXXIV edycja tego konkursu!

Najważniejsze informacje w zakładce Biblioteka.

Małgorzata Nastalska, Monika Ziemienowicz

Script logo