MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY EDUKACYJNE

Wychowankowie jednej z uczestniczek mobilności – p. B. Paszun realizują za pośrednictwem platformy e-Twinning międzynarodowe projekty: A festival celebration. Christmas cards exchange with foreign partners oraz  Weihnachtsbaum schmücken-Decorating a Christmas Tree. Uczniowie tworzą m.in.  książeczki z informacjami o sobie, w których krótko się przedstawiają, opowiadają o sobie, swoich zainteresowaniach i rodzinnych tradycjach bożonarodzeniowych oraz tworzą i rozsyłają po świecie kartki świąteczne. Te bożonarodzeniowe pocztówki stają się ozdobami choinek w europejskich szkołach, które są partnerami w projekcie. W ramach projektu Weihnachtsbaum schmücken-Decorating a ChristmasTtree odbędzie się także spotkanie uczestników akcji za pośrednictwem SKYPE, podczas którego dzieciaki z europejskich szkół złożą sobie życzenia i zaśpiewają kolędy.
            Z kolei nauczycielka przyrody -  p. Anna Wolikowska – również uczestniczka akcji mobilnościowej zachęciła swoich uczniów do realizacji projektu Traveling around Europe in a postcard . Zadanie polega na redagowaniu tekstów w języku angielskim i ojczystym, a dotyczących przyrody oraz turystyki, a także dziecięcych marzeń i życzeń. Główne cele projektu to: poszerzanie wiedzy na temat krajów europejskich, ich geografii oraz atrakcji turystycznych, podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim.  Do tej pory do wychowanków p. Wolikowskiej przyszło 45 kartek pocztówek. Wyeksponowano je w szkolnym korytarzu – na wielkiej mapie świata i w googlemaps. Partnerami projektu są szkoły z Wielkiej Brytania, Turcja, Rumunia, Grecja, Niemcy i Francja. 

Script logo