MEDAL UZNANIA

Za prężną działalność szkolnego koła turystycznego opiekunowie koła:

Anna Wolikowska, Edyta Romańczuk-Ozdoba, Karolina Machutta-Gałązka i Andrzej Chojnacki

otrzymali od Zarządu Głównego PTTK dyplom za zasługi i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, a szkoła została odznaczona medalem uznania  PTTK za pomoc w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa na terenie regionu słupskiego wśród dzieci i młodzieży i prężną współpracę.

Koło otrzymało także I miejsce w  Regionalnym Konkursie na najprężniej działające koło turystyczne – PTTK  odział „Mikołajek”.

Script logo