MATEMATYKA W PRAKTYCE - ZABAWY I GRY LOGICZNE

„Matematyka w praktyce – gry i zabawy logiczne”  klasy I-III  grupa 1

W roku szkolnym 2017/2018 w projekcie Szansa na sukces w zajęciach rozwijających „„Matematyka w praktyce – gry i zabawy logiczne”  uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Zorganizowano 30 godzin zajęć.
Dzieci rozpoczęły podróż po zamku królowej Matematyki. Co tydzień odwiedzały kolejne komnaty, w których czekały na nich niespodzianki matematyczne i zadania do wykonania.

W I półroczu w Komnacie Gier uczniowie Łamali szyfry, tworzyli własne, grali w piktogramy. W Komnacie Zaginionych Figur bawili się różnymi figurami geometrycznymi. Tworzyli zbiory, klasyfikowali je, ustalali warunki klasyfikacji. Z figur geometrycznych budowali logo Komnaty Zaginionych Figur. Badali również własności tych figur, mierzyli boki różnych figur geometrycznych i obliczali ich obwody. Figury geometryczne stały się również elementami układu choreograficznego „Taniec z figurami”. Dzieci wymyślały kroki, ruchy do danej figury geometrycznej,, następnie ustawiały figury w wymyślonym przez siebie ciągu i wykonywały ruchy zgodnie z ustalonym wcześniej szyfrem. Z wybranych przez siebie figur tworzyły obrazy i wymyślały historyjki matematyczne. Szukały i wyznaczały oś symetrii różnych kształtów, dorysowywały brakujące połówki, wymyślały zagadki dla kolegów.
W Komnacie Magicznych Liczb uczniowie wykonywali ćwiczenia w liczeniu w zakresie 10. Szukali własnej strategii liczenia, porównywali liczby przedstawiając je graficznie, grali w gry planszowe.
Kolejną komnata odwiedzoną przez uczestników zajęć była  Komnata Zagadek i Tajemnic. Tutaj dzieci poznały strukturę zadania tekstowego. Odkrywały reguły ciągów figur, przedmiotów, kształtów, liczb. W zespołach bawili się i grali w gry liczbowe. Tworzyli zagadki.
W Komnacie Wynalazków projektowali i konstruowali własne maszyny liczące.

Wspólnie i w zespołach tworzyli aplikacje matematycznych gier komputerowych „Milionerzy oraz „Wyścigi konne”.

Dorota Dankowska

Script logo