MATEMATYKA W MITACH

Już Galileusz stwierdził, że matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. Czy ten włoski uczony miał rację? Czy rzeczywiście matematyka jest wszechobecna w naszym życiu?

Z tym zagadnieniem zmierzyli się w poniedziałek 20.03.2023 r. uczniowie klas piątych podczas integracyjnego spotkania pod hasłem: Matematyka w mitach. Mitologiczni bogowie i bohaterowie, w przygotowanych przez uczniów scenkach, przekonywali, że z królową nauk - matematyką, spotykamy się na co dzień. To ona bowiem uczy logicznego myślenia i przyczynia się do podejmowania świadomych decyzji. Hades, Zeus, Demeter i Kora, Helios i Syzyf pokazali nam ten codzienny, matematyczny świat. A to, co zapamiętaliśmy, sprawdził quiz, do którego odpowiedzi kryły się w obejrzanych scenkach.

Wielką atrakcją był sposób kodowania odpowiedzi na przygotowanych QR kodach. O prawidłowej odpowiedzi informowała uśmiechnięta emotikonka.

Dziękujemy uczniom zaangażowanym w przygotowanie imprezy, a zwycięzcom quizu serdecznie gratulujemy!

Weronika Rajkowska i Magdalena Walkowiak

Script logo