MARZANNADA

Dnia 20 marca 2018 roku odbyły się w naszej szkole finały Igrzysk Sportowych klas 1-3 „Marzannada”. W turnieju gier i zabaw ruchowych dla klas 1-3 uczestniczyli uczniowie: SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-10 i STO. Najmłodsi zawodnicy szkół podstawowych zmierzyli się w różnych konkurencjach sportowych, które przygotowała i poprowadziła p. Alina Doktór.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły. Miłym akcentem rozpoczynającym sportową rywalizację był  taniec, który przygotował p. Marcin Praszczak, a wykonali go wszyscy zawodnicy. 

Podczas przerw między konkurencjami w poszczególnych kategoriach wiekowych, podziwialiśmy występy artystyczne uczniów naszej szkoły. Uczestnicy zawodów wykazali się dużą sprawnością i wielką wolą sportowej walki zgodnie z zasadą fair play.

Na zakończenie zawodów mali zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.
Gratulujemy!

Alina Doktór, Ilona Orlikowska

Script logo