MAŁY OLIMPIJCZYK

Projekt w I semestrze realizowany był od listopada 2016r  do stycznia 2017r w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w poniedziałek, w godz. 15:20-16:05. W zajęciach uczestniczy 10 osób( 4 osoby z klas szóstych i 6 z klas piątych ).


Podczas zajęć uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych. Samodzielnie lub grupowo przeprowadzają doświadczenia przyrodnicze, prowadzą obserwacje mikroskopowe, wykonują preparaty, uczą się wyciągania wniosków i analizy przeprowadzonych badań. Uczniowie poznawali rozległą wiedzę przyrodniczą, rozwiązując wspólnie testy i przygotowując się do  konkursu przyrodniczego Świetlik – Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych – organizator Akademia Młodych Odkrywców,
Podczas szkolnej Akcji WOŚP uczestnicy projektu prezentowali, przed całą szkołą swoje ulubione doświadczenia przyrodnicze.


Frekwencja na zajęciach wynosiła 99%. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach projektowych, z zaangażowaniem dowiadują się nowych rzeczy i na zasadzie  prób i błędów zgłębiają tajniki wiedzy.
Uczestnicy projektu swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć.


Wykorzystują na zajęciach lekcyjnych z przyrody i sprawdzianach z wiedzy osiągając wysokie wyniki.

Anna Wolikowska

Script logo