LOGOPEDIA

W zajęciach logopedycznych realizowanych w ramach projektu „Szansa na sukces” w semestrze I brało udział 6 uczniów klas II i III. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach.  Przeprowadzone zajęcia logopedyczne wpłynęły na:

  • wzmocnienie poczucia własnej wartości
  • opanowanie przez uczniów prawidłowego toru oddechowego
  • prawidłowe wykonanie ćwiczeń narządu artykulacji  (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy)
  • opanowanie przez uczniów  poprawnej wymowy głoski w izolacji, sylabach, wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie, w wygłosie), zdaniach, w mowie    kontrolowanej, opowiadaniu, w mowie spontanicznej
  • utrwalenie prawidłowej wymowy głosek w opozycji np. syczące - szumiące 
  • poszerzenie przez uczniów zakresu słownictwa biernego i czynnego.

 

Script logo