LITERKOWO NAGRODZONE KRAJOWYMI ODZNAKAMI JAKOŚCI eTWINNING

Od września do kwietnia klasy 1b (wych. Joanna Mateńko), 1c (wych. Beata Paszun) i 1d (wych. Dorota Dankowska) uczestniczyły w projekcie eTwinning „Literkowo”.

Projekt stworzony został dla uczniów klas pierwszych, rozpoczynających naukę czytania i pisania w kilku polskich szkołach. Podstawowym jego celem była nauka i doskonalenie umiejętności czytania i pisania w języku polskim. Projekt zakładał działania uczniów w wielu obszarach edukacyjnych, co pozwoliło na rozwijanie kreatywności i wyobraźni, zachęciło uczniów do czytania i pisania, uważnego słuchania, opowiadania, logicznego myślenia, tworzenia i współdziałania w grupie. Uczniowie pracowali  w zespołach klasowych oraz międzyszkolnych, wykonując zadania zaprojektowane przez nauczycieli oraz siebie. Poznali nowe narzędzia TIK.

Pierszoklasiści nawiązali kontakt z partnerami projektu i zaprezentowali swoją klasę i szkołę.  Wspólnie z partnerami stworzyli kilka prac wspólnych, jak „Katalog projektów miasta Literkowo”, „Abecadło owocowo-warzywne”, „Opowieści z Literkowa”, „Galeria portretów literek”. Uczniowie naszej szkoły recytowali wiersz „Abecadło” Juliana Tuwima oraz uczestniczyli w festiwalu piosenki  w Literkowie.

Projekt i aktywność każdej klasy z naszej szkoły zostały nagrodzone Krajową Odznaką Jakości. Gratulujemy pierwszakom.

Rezultaty projektu można podziwiać na prezentacji

Dorota Dankowska
Joanna Mateńko
Beata Paszun


Script logo