LEKCJE Z TIK

Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji wyzwala radość z realizowanych zadań, większe zainteresowanie, motywację, zaangażowanie i sprawia, że lekcje stają się ciekawsze i bardziej dynamiczne.

Dzieci chętnie tworzą i modyfikują kolorowe rysunki, bawią się i uczą wykonując  ćwiczenia interaktywne wyświetlane na tablicy.

Małgorzata Semeniuk

Script logo