KURS - KULTUROWO - JĘZYKOWY

07.03.2017r. zakończył się kolejny kurs kulturowo - językowy dla nauczycieli, którzy w ramach mobilności wyjadą w tym roku do krajów anglojęzycznych. Zajęcia odbywały się popołudniami w szkole a nauczyciele zajęli miejsca w ławkach.  
Przypomnieli sobie jaka to ciężka rola być uczniem.  Na zakończenie zajęć zostali ocenieni i otrzymali certyfikaty. 

uczniowie: Edyta Romańczuk-Ozdoba i  Piotr Ceranowski

Script logo