KREATYWNY MATEMATYK

Kreatywność ożywia martwe rzeczy, matematyczne twierdzenia i reguły. Uczniowie w czasie zajęć ćwiczyli wyobraźnię oraz umiejętność logicznego myślenia. Rozbudzali swoją ciekawość, analizowali i porównywali wyniki prac grupowych. Zajęcia pozwoliły im na otwarcie się na nowe pomysły i kierunki działania. Podczas lekcji starali się czerpać informacje z różnych dziedzin i źródeł. Dziękuję uczniom za tak aktywne i pozytywne podejście do nauki!

Joanna Duda

Script logo