KREATYWNE KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO

 

Program koła polonistycznego został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, wyobraźnię i kreatywność, jak również doskonalić umiejętność uczenia się, także w kontekście egzaminu z j. polskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, tematyka zajęć obejmowała takie treści nauczania, które miały przyczynić się do doskonalenia umiejętności skutecznego uczenia się poprzez wykorzystanie obrazów, ikon, rysunków, prezentacji, a także pozwoliły na rozwijanie zainteresowań i posiadanych już umiejętności uczniów. Zastosowane metody pracy, zachęcające i sprzyjające aktywności uczniów, przyczyniły się do rozwijania ich kreatywności, rozbudziły ich motywację do dalszej pracy.

W II semestrze w zajęciach uczestniczyło 17 uczniów, którzy kontynuowali głównie przygotowywanie prezentacji podsumowujących zakres wiedzy z danej epoki, lektury czy dłuższych i krótszych form wypowiedzi. Bazowali oni głównie na korzystaniu z platformy Genially, tworząc coraz to lepsze prezentacje. Zajęcia zainspirowały też niektórych uczniów do wzięcia udziału w konkursie literackim organizowanym przez ZSE w Słupsku. Była to już 5 edycja międzyszkolnego konkursu, w tym roku pod hasłem " Największe cuda powstają w największej ciszy". W konkursie wystartowały cztery uczennice, w tym dwie z nich zajęły miejsca: Zosia Szaciłło Im., zaś Justyna Sułkowska III m.

Wszyscy uczniowie skorzystali na udziale w zajęciach, bowiem były one świetną podstawą do rzetelnych powtórek przed egzaminem. 

Dziękuję moim wychowankom za udział i świetną zabawę!

Joanna Jaśniewicz

 

 

Script logo