KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI DLA 2B i 2D

Klasy 2b i 2d uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie eTwinning „24 zadania na czas oczekiwania 2018”. W projekcie brało udział 14 klas ze szkół podstawowych klas 1-3 z terenu Polski i Luksemburga. Każdego dnia uczniowie wykonywali zadania zawarte w kalendarzu z zakresu różnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej oraz plastycznej. Zadania utworzone zostały na dwóch poziomach, dla dzieci młodszych i starszych. Celem projektu było wzbogacenie edukacji szkolnej w zakresie tematyki świątecznej o ciekawe formy i metody pracy, które umożliwią uczniom aktywne działania, współdziałanie i naukę poprzez zabawę oraz edukację poza ławką szkolną. Wszystkie działania były zgodne z podstawą programową. Działania uczniów i nauczycielek p. Mateńko i  p. D. Dankowskiej zostały ocenione bardzo wysoko. Klasom przyznano Krajową Odznakę Jakości eTwinning.

 

Script logo