KONKURS WIEDZY O LESIE

20 marca odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Lesie dla uczniów klas trzecich. Każdą klasę reprezentowało 3 uczniów. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 21 pytań. Głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy o ekosystemie leśnym oraz wyłonienie drużyny reprezentującej naszą szkołę w konkursie na szczeblu miejskim.

Oto wyniki:

I miejsce zajęła Adrianna Szeląg z klasy 3a

II miejsce zajęła Lena Jasiewicz z klasy 3b

III miejsce zajął Kamil Procek vel Proczek z klasy 3a

Drużyna będzie reprezentowała naszą szkołę w konkursie miejskim , który odbędzie się w maju

w SP 1 w Słupsku.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

M. Wawrowska

Script logo