KONFERENCJA UCZNIOWSKA- SZKOLNE SAFARI

Szkolne Safari to międzynarodowy projekt edukacji przyrodniczej dla dzieci zachęcający do poznawania i ochrony dzikiej przyrody. Uczestnicy projektu poznają przyrodnicze piękno swoich krajów, następnie dzielą się odkryciami z rówieśnikami innych krajów przygotowując relacje i prezentacje edukacyjne oraz artystyczne. Równolegle z przygotowywaniem opowieści dzieci podejmują liczne aktywności związane z działalnością charytatywną na rzecz dzieci Afryki, które borykają się z trudnymi warunkami i słabym dostępem do edukacji. Twórcą projektu jest polski podróżnik, dziennikarz, prezenter Polskiego Radia Dzieciom, twórca programów edukacyjnych i artystycznych dla dzieci, partner Fundacji Dzieci Afryki - Krystian Tyrański.

Patronat medialny nad tym projektem przejęli: Polskie Radio Dzieciom oraz National Geographic Kids.

Nasza szkoła już drugi rok uczestniczy w projekcie. W działaniach wspierana jest przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka” działające przy szkole. Do grup kontynuujących projektowe działania dołączyły kolejne grupy i nauczyciele.

W projekcie uczestniczą: klasa3b (J. Mateńko), 3c (B. Paszun), 3d(D. Dankowska) oraz zespoły klas starszych 4 - 6 kierowane przez nauczycieli: P. Ceranowski, R. Gwardzik, E. Ozdoba, A. Wolikowska. W sumie 126 uczniów.

Drugi etap zakładał założenie Dziecięcego Parku Narodowego i obserwację przyrody na tym terenie, a także zbiórkę funduszy na filtry do wody dla dzieci z Kidongo (Tanzania) oraz wyprawę dla dzieci ze SP w Kwamneke(Tanzania) do Parku Narodowego Saadane. Na terenie szkoły uczniowie już zorganizowali kiermasz. Zebrane fundusze zostaną przekazane Fundacji Dzieci Afryki, aby wesprzeć wyżej podane przedsięwzięcia.

Do obserwacji i badań przyrodniczych został wybrany niewielki obszar w pobliskim lesie. Otrzymał nazwę Dziecięcy Park Narodowy „Leśna Polana”. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest „kłaniająca się sosna”. Uczniowie systematycznie dokonują tam obserwacji i badań przyrodniczych i ekologicznych . Relacje przesyłane są do Polskiego Radia Dzieciom oraz National Geographic Kids.

19 lutego w naszej szkole odbyła się Dziecięca Konferencja „Szkolne Safari”. Gościem był p. Krystian Tyrański. Konferencja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9:00 połączeniem na żywo z Polskim Radiem Dzieciom. Uczniowie krótko przedstawili słuchaczom swoje działania i program spotkania.

Podczas konferencji uczestnicy zdawali relacje z aktywności projektowych, ilustrując je zdjęciami i filmami. Następnie, dzięki p. Krystianowi Tyrańskiemu, uczestniczyli w dwugodzinnej, edukacyjnej przygodzie. Dziennikarz przygotował dla uczniów niespodziankę. Przywiózł 28 bębnów i poprowadził również warsztaty muzyczne. Każdy uczestnik mógł tworzyć akompaniament do „dzikich piosenek” .
Ostatnim etapem tego wydarzenia było wyjście w teren do Dziecięcego Parku Narodowego „Leśna Polana” i wkopanie tablicy z logiem parku oraz nazwą naszej szkoły. Tam też odbyło się spotkanie z leśnikiem, który opiekuje się danym obszarem lasu.

To był niesamowity, pełen wrażeń dzień projektowy w naszej szkole.

Koordynaor projektu D. Dankowska

Script logo