KOŁO PLASTYCZNE DLA KLAS I-III

KOŁO PLASTYCZNE UCZNIÓW KLAS 1-3

Malowanie i rysowanie oznacza zabawę, w której wszystko jest dozwolone, nawet największa fantazja. W zabawie tej nie może się wydarzyć nic złego, najwyżej zmalujemy arkusz papieru- tak powiedział Brian Bagnall. Od najwcześniejszych lat należy rozwijać twórcze możliwości dziecka za pomocą różnych form wychowania estetycznego. Jedną z nich jest plastyka.Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. W procesie tworzenia doznaje silnych przeżyć, które nie tylko wynikają z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć. Dostrzegając ważność tego procesu dla harmonijnego rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym, warto dostarczać mu jak najwięcej okazji do twórczej ekspresji. Możliwość taką dały pozalekcyjne zajęcia kółka plastycznego „Mały Artysta”.

Głównym celem koła było:

-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

- zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz właściwego ich łączenia;

- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia;

- nabywanie umiejętności pracy zespołowej;

- podnoszenie własnej wartości, oraz dostrzegania jej w innych;

- rozwijanie sprawności manualnych;

- wystawy prac oraz udział w konkursach plastycznych.

Zajęcia kółka plastycznego w II półroczu roku szkolnego 2021/2022 odbywały się raz w tygodniu, w każdy poniedziałek od 12.40 - 13.25. Uczęszczała na nie stała grupa uczniów z klasy 1d, 3a i 3b zainteresowanych twórczością plastyczną.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji obrazującej działania Małych Artystów i ich prac plastycznych w II półroczu roku szkolnego 2021/2022:

https://view.genial.ly/61f83f5a335d4a0019ede614/presentation-kolo-plastyczne-kl1-3-sp-5-slupsk-20212022

Opiekun koła plastycznego

Mirosława Skalna

 

Script logo