KODOWANIE DLA UCZNIÓW KLAS I-VI

Prowadzący: mgr Dorota Dankowska
 
W projekcie uczestniczą uczniowie klas trzecich wykazujący uzdolnienia i zainteresowania informatyką. Zajęcia realizowane są  w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Cele główne zajęć:
1. Rozbudzenie w uczniach potrzeby kreatywnego wykorzystania możliwości, jakie dają nowoczesne technologie.
2. Rozbudzanie potrzeby dzielenia się swoimi pomysłami z całym światem.
3. Nauka podstaw programowania w intuicyjnym języku Scratch.

W wyniku realizacji programu uczeń powinien:
· Poznać zasady programowania w języku Scratch.
· Sprawnie korzystać z programu Scratch Junior.
· Tworzyć proste animacje i gry w języku Scratch.
· Dzielić się swoimi pomysłami z innymi.

Uczniowie poznali serwis: scratch.mit.edu, oraz jego narzędzia i menu.  W celu zrozumienia zasad kodowania przeszli kursy online, poznali terminy: sekwencja, pętle, wyrażenia warunkowe, zagnieżdżone pętle, itp. Następnie przystąpili do tworzenia własnych prac.

Kartki świąteczne:
Julia Woźniak  - https://scratch.mit.edu/projects/129466473/
Wiktor Czaja- https://scratch.mit.edu/projects/87620763/
Igor Drozd - https://scratch.mit.edu/projects/129466594/
Aleksander Kloskowski - https://scratch.mit.edu/projects/129466482/
Maciej Nowakowski - https://scratch.mit.edu/projects/129466654/

Animacje świąteczne:
Jagoda Dudzińska- https://scratch.mit.edu/projects/135909654/
Leszek Meler - https://scratch.mit.edu/projects/130679615/
Nadia Grądzka - https://scratch.mit.edu/projects/130684757/

Gry świąteczne:
Marta Sułkowska - https://scratch.mit.edu/projects/135906055/
Michał Kareh - https://scratch.mit.edu/projects/133006049/
Michał Rutkowski - https://scratch.mit.edu/projects/132623049/

Script logo