KLUB 'WŁÓCZYKIJE'

Szkolne Koło  Ekologiczno-turystyczne „Włóczykije”.

Szkolne koło „Włóczykije”, które prężnie działa w naszej szkole od ponad 10 lat  powstało dzięki współpracy z Oddziałem Słupskim PTTK. Koło  cieszy się  bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w rajdach pieszych, zdobywając sprawność „pieszego piechura” i odznaki Klubu Turystów Pieszych. Członkowie koła posiadają legitymacje PTTK i książeczki turysty Pieszego.

Za prężną działalność szkolnego koła turystycznego opiekunowie koła: Anna Wolikowska, Edyta Romańczuk-Ozdoba, Karolina Machutta-Gałązka i Andrzej Chojnacki otrzymali od Zarządu Głównego PTTK dyplom za zasługi i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, a szkoła została odznaczona medalem uznania  PTTK za pomoc w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa na terenie regionu słupskiego wśród dzieci i młodzieży   i prężną współpracę.

Koło otrzymało także I miejsce w  Regionalnym Konkursie na najprężniej działające koło turystyczne – PTTK  odział „Mikołajek”.

W ramach Szkolnego Koła Turystycznego „Włóczykije” uczniowie uczestniczą w soboty w Rajdach Pieszych podczas których rozbudzają zainteresowania, poszerzają horyzonty myślowe, wytwarzają nawyk czynnego, kulturalnego, a zarazem twórczego spędzania czasu wolnego. 
Raz w roku członkowie szkolnego koła „Włóczykije” uczestniczą w Ogólnopolskim zlocie młodzieży Szlakami SPN, gdzie poznają historię i piękno Słowińskiego Parku Narodowego. Uczą się także wspólnej organizacji czasu wolnego i śpią w namiotach.

 

 • MEDAL UZNANIA

   

  Za prężną działalność szkolnego koła turystycznego otrzymaliśmy...

   

 • RAJD MIKOŁAJKOWY

  I w końcu się udało …doczekaliśmy się następnego rajdu! Tym razem nosił on miano rajdu mikołajkowego, a odbył się w pierwszą sobotę grudnia (03.12.2016r.)...

 • RAJD W NIEZNANE

  22 października 2016 roku odbył się drugi w tym roku szkolnym Rajd Pieszy w Nieznane...

 • RAJD ZIMOWY

  11 lutego 2017 roku odbył się kolejny w tym roku szkolnym Rajd Pieszy...

 • MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA

  Członkowie szkolnego koła "Włóczykije" brali udział w Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej...

Script logo