KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

L.P.

WYDARZENIA

TERMIMN

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.16r.

 

2.

Rada Pedagogiczna – organizacja nowego roku szkolnego

14.09.2016r.

Godz.16.30

3.

Pierwsze półrocze

01.09.2016 – 29.01.2017

(20 tygodni)

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. -31.12.2016r.

5.

Rada klasyfikacyjna

11.01.2017r.

6.

Wystawienie ocen przewidywanych

do 21.12.2016r.

7.

Rada podsumowująca

luty

8.

Ferie zimowe

16.01.2017r. -29.01.2017r.

9.

Drugie półrocze

30.01.-23.06.2017r.

(20 tygodni)

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04.-18.04.2017r.

11.

Rada klasyfikacyjna

14.06.2017r.

12.

Wystawienie ocen przewidywanych

31.05.2017r.

13.

Rada podsumowująca

sierpień

14.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2017r.

15.

Ferie letnie

24.06-31.08.2017r.

16.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.12.2016r. (Wigilia szkolna – dzień bez zajęć lekcyjnych)

31.10.2016r. - zajęcia opiekuńcze

02.05.2017r. - zajęcia opiekuńcze

16.06.2017r. - zajęcia opiekuńcze

 

 

Script logo