KALENDARZ 2017-18

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

29 stycznia–11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca–3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.12.2017 r. wigilia szkolna – dzień bez zajęć lekcyjnych

30.04.2018 – zajęcia opiekuńcze

02.05.2018 – zajęcia opiekuńcze

04.05.2018 – zajęcia opiekuńcze

01.06.2018 – zajęcia opiekuńcze

 

Script logo