JAN PAWEŁ II W SERCACH I WSPOMNIENIACH WASZYCH BLISKICH

Konkurs literacki "Jan Paweł II w sercach i wspomnieniach Waszych bliskich" rozstrzygnięty!
Jury oceniając prace brało pod uwagę: poprawny zapis dialogu, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, kreatywność w formułowaniu pytań, bogactwo językowe wypowiedzi, realizację tematu oraz oryginalność. Na konkurs wpłynęło jedenaście prac. Jury w składzie: p.Elżbieta Nowak, Justyna Warać, Barbara Witkowska-Panasiak przyznało:

I miejsce -Mateuszowi Kwiatkowskiemu-( kl.6 d)

II miejsce:Adamowi Szczepańskiemu (kl.5 C)

III miejsce:Tomaszowi Lankiewicz (kl 5 F),Tomaszowi Puzdrowskiemu (kl. 5 C), Stanisławowi Żerlak (kl 4 B).

Wszystkim młodym dziennikarzom serdecznie gratulujemy! Przysłane prace niewątpliwie stanowią wielkie bogactwo historyczne i duchowe. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkoły. Trzy nagrodzone prace publikujemy poniżej.

Dziękujemy!

E.Nowak, J. Warać, B. Witkowska- Panasiak

 

Script logo