JAK ROBOT WIDZI ŚWIAT?

Na zajęciach pozalekcyjnych „Programowanie i robotyka” uczniowie klasy 3c próbują znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy można nauczyć robota? Dowiedzieli się, że robot gromadzi wiedzę na podstawie dostarczonych mu danych. Uczniowie postanowili nauczyli go reagować na sygnalizację świetlną.

Po etapie nauki nadszedł czas na eksperyment. Na macie przedstawiającej ulice miasta rozstawiono sygnalizatory świetlne i uruchomiono Photona. Robot zatrzymywał się na czerwonym świetle i ruszał, kiedy pojawiało się światło zielone.

Dorota Dankowska

Script logo