INTERAKTYWNE WARSZTATY MATEMATYCZNE

ZADANIE 1.1/IV-VI/1 „INTERAKTYWNE WARSZTATY MATEMATYCZNE”  

Nauczyciel prowadzący:  Agnieszka Olschewska

Uczestnicy: 10 uczniów z klasy 4, 5 i 6. Termin:  czwartek godz. 13:35 -14:20 Na początku przeprowadzono test diagnozujący, który wskazał mocne i słabe strony uczniów. Na zajęciach wyrównywaliśmy braki w wiadomościach i umiejętnościach, będące przyczyną trudności szkolnych. Kształtowaliśmy pozytywne nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego. Dążyliśmy do zniwelowania przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach. Przygotowywaliśmy się do sprawdzianów. 
Rozwijaliśmy sprawność rachunkową i  utrwalaliśmy wiadomości poprzez rozwiązywanie interaktywnych testów i zadań na internetowych stronach edukacyjnych. Rozwiązywaliśmy proste problemy matematyczne osadzone w kontekście zadań praktycznych przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji. Wdrażaliśmy naukę poprzez zabawę np. przy wykorzystaniu gier edukacyjnych. Dzieci pracowały na zajęciach chętnie i aktywnie. Frekwencja wyniosła 90%.

Script logo