INTERAKTYWNE WARSZTATY MATEMATYCZNE

W interaktywnych warsztatach matematycznych bierze udział dziesięcioro uczniów z klas trzecich. Zajęcia cieszą się zainteresowaniem uczniów, o czym świadczy ich zaangażowanie i wysoka frekwencja.

W przeważającej części zajęcia opierały się na aktywności uczniów z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy.

Na pierwszych zajęciach został przeprowadzony test diagnostyczny, który pozwolił poznać poziom umiejętności i możliwości uczniów. Dzieci były pozytywnie nastawione do zajęć, z radością i chęcią  przystępowali do powierzonych im zadań.  Uczniowie brali udział w następujących zabawach i grach: matematyczne gry planszowe, zabawy ruchowe i plastyczne z elementami matematyki, zabawy z kostkami do gry, interaktywne  gry matematyczne oraz gry komputerowe. Tworzyły również własne gry i wymyślały nowe zabawy.

Mała grupa i bezpieczna atmosfera na zajęciach wzmocniły samoocenę uczniów i ich wiarę we własne możliwości. Nie bały się trudniejszych zadań, lecz podejmowały próbę samodzielnego ich rozwiązania. Zajęcia wyrównywały braki w ich wiedzy i poprawiły umiejętności matematyczne. Dzieci sprawniej posługują się terminami matematycznymi, znacznie poprawiły technikę liczenia, zwłaszcza w zakresie mnożenia i dzielenia w zakresie 100.  Dzięki grom i zabawom zobaczyły również, że matematyka może być źródłem radości.

Beata Paszun

Script logo