IMPREZA INTEGRACYJNO-SPORTOWA

20 listopada w naszej szkole odbyła się międzyszkolna impreza integracyjno-sportowa „Jesiennie, zdrowo i sportowo”.

Wzięły w niej udział reprezentacje klas trzecich słupskich szkół podstawowych. Była super zabawa i miła atmosfera. Nikt nie był przegrany - konkurencje miały charakter sportowych zabaw.

Na pamiątkę udziału w imprezie każda szkoła otrzymała piłki zakupione przez Radę Rodziców.


Katarzyna Kozak, Małgorzata Semeniuk

Script logo