I READ FOR YOU, YOU READ FOR ME

Nasza szkoła jest organizatorem międzynarodowego wydarzenia e-Twinning  „I read for you, you read for me”.
W dniach 19–23 lutego 2018r. będziemy czytać książki, opowiadania dla dzieci w języku angielskim.

Uczniowie wykonają prace ilustrujące treść przeczytanych tekstów w dowolnej formie, np. rysunku, lapbooka, komiksu, prezentacji itp.

Chęć udziału w wydarzeniu zgłosiło 64 nauczycieli ze szkół w Polsce, na Litwie, we Włoszech, Chorwacji, Rumunii, Armenii, Tunezji, Turcji, Grecji, Serbii, Portugalii, Macedonii, Albanii, Bułgarii i Ukrainy.

Dorota Dankowska

Padlet ze zdjęciami

Prezentacja reklamująca wydarzenie

Script logo