HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KLASY 1. - godz. 11.00

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 1. odbędzie się w hali sportowej.  W uroczystości może wziąć udział tylko jeden rodzic/opiekun prawny z jednym dzieckiem.

 

Po uroczystości nastąpi spotkanie dzieci z wychowawcami w następujących salach:

KLASA

SALA

WYCHOWAWCY

1a

A4

L.Rudnik, B.Budnicka

1b

A1

M.Wawrowska

1c

A3

J.Mateńko

1d

A2

M.Semeniuk

 

 

 

Klasy 2-8 spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Są to spotkania bez udziału rodziców/osób z zewnątrz.

KLASY 2. - godz. 9.00

KLASA

SALA

WYCHOWAWCY

2a

A6

L.Mackus, E.Szymanowicz

2b

A1

B.Paszun

2c

A3

D.Dankowska

 

KLASY 3. - godz. 10.00

KLASA

SALA

WYCHOWAWCY

3a

A6

I.Orlikowska, I.Heromin

3b

A1

M.Skalna

3c

A2

M.Małek

3d

A8

J.Majewska, M.Labryga

 

 

KLASY 4. - godz. 8.30

KLASA

SALA

WYCHOWAWCY

4a

C7

J.Warać, B.Andrzejewska

4b

C3

E.Czerwińska

4c

B14

E.Romańczuk-Ozdoba

4d

C9

M.Walkowiak

 

KLASY 5. i 6. - godz. 9.30

KLASA

SALA

WYCHOWAWCY

5a

C5

A.Olschewska, A.Makowska

5b

C19

A.Kubacka-Gładysz

5c

B4

W.Stefańska

5d

C16

A.Mickiewicz

6a

C17

B.Kubiszewska, M.Maj

6b

B14

A.Wolikowska

 

KLASY 7. - godz. 10.30

KLASA

SALA

WYCHOWAWCY

7a

C20

M.Derra, J.Jarmuł

7b

C14

B.Wałaszewska

7c

C4

A.Suruło

7d

B15

A.Sarnowska

7e

C3

S.Borecka

7f

B6

E.Nowak

7g

B11

A.Borzyk, K.Bulera

 

KLASY 8. - godz. 11.30

KLASA

SALA

WYCHOWAWCY

8a

B6

P.Ceranowski, M.Greinke

8b

B15

D.Stachowicz

8c

C19

R.Starynowicz

8d

C9

J.Jaśniewicz

8e

B4

J.Duda

8f

C16

M.Pogorzelska

 

 

 

 

Script logo