GÓRA GROSZA

Akcja GÓRA GROSZA 2018 rozpoczęła się dzięki zaangażowaniu rodziców i uczniów - wolontariuszy z klasy 5d. Oprócz pozyskania środków na leczenie podopiecznych Muszkieterów Szpiku ma również wymiar społeczny, ponieważ podczas akcji promowana jest idea WOLONTARIATU – bezinteresownej pomocy drugiej osobie. W ramach akcji zbieramy złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy. 

Pomagamy - DZIECIOM – zebrane fundusze pomogą dofinansować leczenie oraz rehabilitacjię, zakup artykułów plastycznych czyli malowanek, bloków technicznych, zeszytów, kredek, farbek dla dzieci przybywających w szpitalach oraz hospicjach.

Script logo